fbpx

Vad är en växtzon? Trädgård Norr förklarar!

Vad är en växtzon / odlingszon / klimatzon, kanske du undrar? Och varför har zonen där jag odlar betydelse?

I odlingssammanhang talas det om växtzoner, odlingszoner och ibland klimatzoner. Växtzoner kan likställas med odlingszoner, se här nedan. Men vad är då en klimatzon? Det är ett geografiskt område som kännetecknas av likartat klimat och innefattar hela världen (källa: Wikipedia).

Växtzonerna 5, 6, 7 och 8

Sverige är indelat i 8 växtzoner + fjällregion, med start i zon 1 i söder där odlingsförutsättningarna är som mest gynnsamma ur detta perspektiv. Vid odling av vedartat material, lignoser, d.v.s. buskar och träd – är det bra att ha koll på i vilken växtzon man odlar.

Riksförbundet Svensk Trädgård (se länk nedan och bilden av kartan här intill) har tagit fram den officiella svenska zonkartan, och det är denna karta vi på Trädgård Norr utgår ifrån. Vi publicerar zonkartan på sidan 3 i varje nummer och märker ut de platser vi besöker i reportagen. De trädgårdar vi besöker och skriver om i Trädgård Norr befinner sig i växtzonerna 5–8 (V–VIII). Som du ser på kartan är zon 5 en bit av Småland, samt från Dalarna och norrut längs kusten. Zon 6, zon 7 och zon 8 ligger inåt landet och upp till fjällen. Som du ser så är klimatet gynnsammare i älvdalarna.

Se på kartan i vilken zon du odlar, för att välja växter som är härdiga efter rådande förutsättningar. När du planterar växter som är märkta med lägre växtzon än din egen så finns en risk att de inte kommer att överleva. Viktigt att tillägga är dock att växtzonerna inte är huggna i sten och att det även finns sätt att “zonknäcka”. Dessutom har zonmärkningen inte hängt med hos alla växtleverantörer, det kan stå zon 4 t.ex. men växten kan finnas och trivas i högre zoner.

Växters härdighet och avmognad

Härdighet handlar om att dessa vedartade växter ska hinna avmogna innan hösten och vintern kommer. Höst och vinter kommer tidigare ju längre norrut och västerut vi kommer, ju högre växtzon du odlar i. Busken och trädet ska alltså inte fortsätta växa alltför långt in på säsongen/hösten, de ska hinna gå i vila, annars är risken att de fryser sönder när kylan kommer. Avmognadsprocessen styrs av lufttemperatur och dagsljustimmar. Invintringen startar när dagarna blir kortare, vilket sker tidigare i de högre odlingszonerna.

Vad är proveniens?

Även proveniensen och frökällan är viktiga för härdigheten hos lignoser, för att buskar och träd ska överleva i tufft klimat. Växtens proveniens talar om varifrån den kommer, var den växer naturligt eller från vilken plats fröna hämtats för att sedan förökas.
Genom att se i vilken klimatzon en växt finns naturligt, så kan du jämföra med din egen klimatzon och hitta växter som klarar sig bra där du bor.

Skapa förutsättningar och prova dig fram!

Du ska alltså inte stirra dig blind på växtzonen vid val av växter! Växtzonerna ska ses som en vägledning, då det finns många sätt att skapa de förutsättningar som en växt behöver för att klara sig, t.ex. genom att skapa bättre mikroklimat i trädgården.

Det finns många förutfattade meningar om vad som går att odla och inte i tufft klimat. Du som är läsare av Trädgård Norr får om och om igen bekräftat att även det som anses “inte gå” ofta går alldeles utmärkt! Genom att läsa Trädgård Norr får du konkreta tips på växter som klarar sig i zonerna 5–8, och hur de odlats för att klara sig bra. Våga prova och låt dig inspireras av andra odlare och hur de gjort.

Och kom ihåg – det som fungerar i norr, fungerar oftast även i söder!

Den nordligaste trädgården vi skrivit om hittills finns i Abisko (nr 4/2010). Reportage från zon 8 och ovan odlingsgränsen har vi bl.a. gjort i Karats och Vuojat utanför Jokkmokk (nr 4/2015 och 5/2015), i Tärnaby (nr 4/2019) och i Tjautjas utanför Gällivare (nr 3/2020).

Bilderna

• Min ek som växer i gränslandet mellan Norr- och Västerbotten, har frökälla Örnsköldsvik. Den planterades 2003 och var då inte högre än de stenar som ligger runt stammen. Stenarna placerades där för att förbättra klimatet för den lilla plantan. Under de första åren har älgar ätit av eken, vissa år var den lägre på våren än den hade varit hösten innan… Nu år 2020 bedömer jag att den är minst fyra meter hög! I oktober 2020 hade den fått höstfärg och börjat gå i vila.
• 2019 och 2020 har eken fått embryon till ekollon. Under 2020 har embryon växt till sig och nu syns det att det verkligen är ekollon!
• Forsythia ‘Northern Gold’ blommar på bar kvist under vår och försommar. Den var märkt som härdig till zon 4 men klarar sig utmärkt hos mig i zon 5.

Länk till Riksförbundet Svensk Trädgård där du kan läsa mer om zonkartan: HTTPS://SVENSKTRADGARD.SE/

Vill du läsa Trädgård Norr? Beställ tidningen här: WEBSHOP

Dela inspirationen på facebook genom att klicka på symbolen nedan:

Av Marie Olausson

8 februari 2020