fbpx

Att odla träd i Jämtland

Här kommer ett smakprov ur en artikel i Trädgård Norr nr 2/2012, som även finns att ladda ner GRATIS i vår webshop (länk nedan)! 16 juli 2011 träffade jag Urban Amrén (tidigare Eriksson) i föräldrarnas trädgård i Stugun. Mångfalden av träd i en trädgård i zon 6 fascinerade mig och jag bad Urban skriva för Trädgård Norrs läsare. Jag hoppas att du efter läsningen har fått kunskap och inspiration och kanske mod att prova lite annorlunda träd hemma i din egen trädgård! Text och bild: Urban Amrén. Ur artikeln:

Jämtland domineras av växtzonerna VII och VIII
Storsjöbygden och en smal remsa utefter Indalsälvens dalgång klassas som zon VI. Som ”zonknäckare” är jag måttligt förtjust i zonangivelser, men anser ändå att de har ett visst vägledande värde. Nya växter kommer ständigt på marknaden och då de norra provodlingsstationerna för trädgårdsväxter lagts ner försvårar det för plantskolorna att utvärdera nytt material. Det är då viktigt att vi amatörer som testar delger våra erfarenheter. Jag har därför på de flesta växter jag tar upp i artikeln gjort min egen bedömning om sannolik härdighet.

En lång vegetationsperiod är en avgörande faktor för framgång vid odling av vedartade växter. Vegetationsperiodens längd avtar med tilltagande höjd över havet (ö.h.). Det är den huvudsakliga orsaken till varför många ädla träd klarar sig bra långt upp efter Norrlandskusten. Jämtland är en högplatå mitt i Sverige och Storsjöns yta ligger nästan 300 meter ö.h. Över Jämtlandsfjällen drar västliga vindar från Atlanten in över landskapet och det ger en viss maritim påverkan på västra Jämtland och Storsjöbygden med mycket blåst och nederbörd, men också betydligt mildare vinter än i övriga norrlands inland.

Hela artikeln läser du genom att ladda ner den digitalt GRATIS i vår webshop: WWW.CONVALLARIAFORLAG.SE/#!/DIGITALA-ARTIKLAR/PRODUCTS/ARTIKEL-2012-2-STUGUN-ZON-6

Dela inspirationen på facebook genom att klicka på symbolen nedan:

Av Marie Olausson

18 juni 2020