fbpx

Johnny Schimmel

Johnny Schimmel arbetar sedan 2008 som föreståndare vid Stiftelsen Arboretum Norr (arboretum-norr.se) där en av huvuduppgifterna är att förvalta och utveckla trädsamlingarna vid arboretet i Baggböle utanför Umeå. Johnny är jägmästare och skoglig doktor i vegetationsekologi. Den tidigare forskningen var inriktad mot skogsbrandens ekologiska roll i våra skogar. Han är också lärare på skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU i Umeå, där han bl.a. ansvarar för jägmästarstudenternas undervisning i dendrologi.

Lystmätet för trädgårdspåtande blir numera väl tillgodosett i Arboretum Norr där han i praktiken oftast får vara både direktör, sekreterare, vetenskaplig ledare och trädgårdsmästare i en och samma person. Den egna trädgården i byn Sörfors utanför Umeå har kanhända förfallit en del i och med detta, men är fortfarande ett av de större fritidsintressena. I övrigt är det träning och friluftsliv som Johnny ägnar sig åt när han är ledig.

Artiklar i Trädgård Norr

Nr 2/2014: Arboretum Norr del 1 – Kvarnängen
Nr 3/2014: Arboretum Norr del 2 – Sibirien
Nr 4/2014: Arboretum Norr del 3 – Östra Nordamerika
Nr 5/2014: Arboretum Norr del 4 – Västra Nordamerika
Nr 1/2015: Arboretum Norr del 5 – Europa
Nr 2/2015: Arboretum Norr del 6 – Östasien
Nr 3/2015: Arboretum Norr del 7 – Japanska trädgården
Nr 3/2018: Om härdiga norrlandsträd (Lars Dahlberg och Johnny Schimmel
)

Böcker utgivna på Convallaria Förlag

Arboretet i Baggböle – en av världens nordligaste trädsamlingar

Länk till vår webshop där du beställer tidningar, böcker m.m.: www.convallariaforlag.se