fbpx

Jan Andersson

Jan Andersson, pensionerad mellanstadielärare från Boden, sysslar med fåglar sedan drygt 50 år tillbaka. Han är medlem i Norrbottens Ornitologiska förening och har bl.a. varit med att starta fågelstationen på Haparanda Sandskär och har gjort åtskilliga fågelinventeringar både sommar och vinter.

I en serie artiklar, med start i nr 4/2013, berättar han om fågellivet i våra trädgårdar och ger oss tips och råd för ett rikare fågelliv!

Artiklar i Trädgård Norr

Nr 4/2013: Fågellivet i och kring våra trädgårdar – Trastar och nötkråka
Nr 5/2013: Röda fåglar inför julen
Nr 1/2014: Mesar och tuffingar vid våra fågelbord
Nr 2/2014: “Ugglor i mossen” och fåglar i trädgården
Nr 3/2014: Har du någon Trädgårdssångare?
Nr 4/2014: Sorkjägare i våra trakter
Nr 4/2014: Scoop – En rostsprav på vift
Nr 5/2014: Här ska hackas!
Nr 1/2015: Fågelinvasion i vinter

Länk till vår webshop där du beställer tidningar, artiklar m.m.: www.convallariaforlag.se