fbpx

Humlor – våra medhjälpare

I år (2019) ser jag väldigt mycket humlor i mina växter och det gör mig glad! Humlor liksom bin är väldigt viktiga för pollineringen, och våra blommande växter är väldigt viktiga för bin och humlor! Här får du veta mera om humlans fascinerande liv!

Texten nedan är saxad från Jordbruksverkets hemsida, http://www.jordbruksverket.se. Sök på humlor, läs mera där och se fler bilder, på olika arter bl.a.

Humlor i Sverige
Där berättas att i Sverige finns det 37 arter av humlor och i en vanlig trädgård kan du ofta se fler än 10 olika arter. Humlorna parar sig på sensommaren och hanarna dör efter parningen medan drottningarna övervintrar nergrävda i marken. Drottningarna sparar spermier från höstens parning för att ha under kommande sommar. På våren vaknar drottningarna och söker en lämplig boplats. Drottningen samlar själv nektar och pollen till sin första kull arbetare, därefter stannar drottningen i boet medan arbetarna sköter insamlingen av nektar och pollen. Därför ser du stora humlor på våren, det är drottningarna, och mindre humlor under sommaren när arbetarna börjar sköta utomhusjobbet. På sensommaren dyker nya drottningar och hanar upp och parningen börjar.
Många humlearter bor i gamla sorkbon i marken eller under grästuvor. De bor också i musbon i murkna stubbar, lövhögar eller i stenmurar. Några arter bygger sina bon i håligheter i träd och de kan också trivas i isoleringen på bostadshus. Ett samhälle kan ha från några tiotal till flera hundra arbetare. …

Olika växter till olika humlor
Humlor med långa tungor samlar nektar och pollen från djupa blommor. De är anpassade till växter där nektarn samlas i en djup pip. I Europa och även i Sverige är flera långtungade humlearter hotade. …
De korttungade humlorna samlar nektar och pollen från grunda blommor. Blåbär, lingon och hallon är därför mycket viktig föda. Även sälg- och viden, maskrosor, hagtornar, lind, åkervädd, väddklint, ängsvädd och ljung är viktiga för de korttungade humlorna. …
Humlorna är den grupp av insekter som har störst betydelse för pollineringen i de flesta svenska naturtyper. Det är en handfull humlearters förtjänst att många örter och buskar blir pollinerade varje år. Pollineringen är helt avgörande för frösättningen och spridningen hos nästan alla blomväxter. …
När humlesamhällena får lämpliga boplatser, många blommande växter hela säsongen och goda förutsättningar för drottningarnas övervintring så växer bestånden.

Vårblomning viktigt
Humlorna flyger även vid låga temperaturer. Därför är de särskilt viktiga pollinerare i grödor som blommar tidigt på våren, som svarta vinbär, äpplen, körsbär och trädgårdsblåbär, samt för skogens blåbär, lingon och hallon.
Humlorna är mycket håriga och när de besöker blommorna rör de sig ofta klumpigt. Då fastnar det mycket pollen i deras päls. Detta gör humlorna till mycket bra pollinerare och många växter har anpassat sig till att bli pollinerade av just humlor.
Då och då kammar humlorna igenom pälsen med fram- och mellanbenen. De skrapar av pollenkornen mot en kam på de platta bakbenen. Där bildar de långa kanthåren en korg som pollenet samlas i. När korgarna är fulla flyger de till boet med sin last.

Hjälp dina humlor
Du kan hjälpa humlan genom att erbjuda platser för övervintring eller för att sätta bo.
Det kan vara genom att spara stenrösen och partier med högt gräs. Du kan tillverka konstgjorda bon genom att gräva ner blomkrukor upp och ned. Lägg i isoleringsmaterial, torr mossa eller annat så att det liknar musbon, eller allra helst material från sork- eller musbon. Placera en bräda eller en stor, flat sten som regnskydd över ingången.
Sälg- och viden, Salix, är viktiga för humledrottningarna och deras arbete med att föda upp den första kullen arbetare, speciellt hanplantorna med gula videkissar är viktiga. Spar även gråvide, knäckepil, vitpil och andra viden som också producerar pollen tidigt på våren.
Låt det blomma hela sommaren! För att humlorna ska föröka sig behövs gott om nektar- och pollenväxter under försommaren. Viktiga växter vid denna tid är fågelbär, gullviva, plisterarter, vallört och blåeld. … Spara gärna ett hörn eller en kantzon där vit- och rödklöver får gå i blom senare på säsongen.

På mina bilder härintill, ser du blomning under olika tider och där humlorna hittar nya växtfavoriter att hämta pollen och nektar från!
1) Startbilden – Humlorna älskar kärleksörten ’Herbstfreude’, som jag har på olika ställen i trädgården.
2) 10 juni – skärmtry som fått finbesök av humla.
3) 16 juni – narciss ’Barret Browning’ som fått besök.
4) Vatten är viktigt även för våra insekter, här en humla som kvicknade till när den fick vatten, efter att ha hamnat i värmen på min inglasade balkong.
5) Inflygning till perenn fingerborgsblomma, Digitalis.
6) Av de vilda växterna så är midsommarblomster en av humlornas favoriter.
7) Spara gärna ett hörn av trädgården för ängsblommor, gärna med vit- och rödklöver.
8) Denna humla på nejlikroten, samlar pollen på bakbenen!
9) Martorn lockar humlor.
10) Fackelblomster växer vild vid vattendrag och är även en fin trädgårdsväxt och favorit hos humlorna.

Vill du läsa Trädgård Norr? Beställ tidningen här: WEBSHOP

Dela inspirationen på facebook genom att klicka på symbolen nedan:

Av Marie Olausson

1 juli 2019